Opening Hours: 

 

75 Duxton Road - Tanjong Pagar

Mon - Fri: 8am to 5pm

Sat - Sun: 9am to 6pm

Tel: 8792 8849

 

21 Yong Siak Street - Tiong Bahru

Mon - Fri: 8am to 6pm

Sat - Sun: 9am to 6pm

Tel: 8950 8724